Deelnemers

Iedereen is welkom
In het centrum komen heel verschillende mensen: jong, oud, gezond, minder gezond, mensen met diverse nationaliteiten.

Deze diashow vereist JavaScript.

Sommigen werken vier dagen in de week en komen op hun vrije dag naar het centrum.
Weer anderen vertelden dat ze geen werk hebben. Soms komt dat omdat ze lichamelijk of geestelijk ziek zijn en niet alle inspanningen of prikkels van een betaalde baan aan kunnen. Het is heerlijk dat ze af en toe naar het Hobbycentrum kunnen gaan voor een zinvolle tijdsbesteding.

Enkele vrijwilligers, chronisch ziek, gaven aan dat ze in de paar cursussen die ze geven al hun creativiteit en kennis kwijt kunnen. ‘Hier ligt mijn hart” zei een van hen. “Ik vind het fantastisch om met mijn kennis andere mensen te inspireren. Ik zie graag dat mensen door mijn lessen enthousiast van iets worden.”

Deze diashow vereist JavaScript.


Soms komen mensen ook naar het centrum omdat ze werkeloos zijn en een opstapje zoeken naar een betaalbare baan. Ze doen in het centrum ervaring op die hen later wellicht van pas kan komen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Of jongeren willen tijd overbruggen tussen de ene opleiding en de volgende. Een jonge vrouw vertelde dat ze na haar diploma middelbare school voor zes maanden naar China gaat om daar op een school te gaan werken en nu de periode tot die reis wil overbruggen met het volgen van cursussen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Toch zie je bij het Hobbycentrum Nijmegen Oost nog niet zoveel jongeren.
Ik sprak vijf stagiares van de spiksplinternieuwe opleiding Social Work van de Han. De opleiding komt voort uit een samenvoeging van de vroegere HAN-opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. De stagiares deden onderzoek naar het Hobbycentrum en constateerden dat eigenlijk betrekkelijk weinigen jongeren deelnemen aan cursussen op het Hobbycentrum of daar werken als vrijwilliger.

Deze diashow vereist JavaScript.

Je zou je ook goed kunnen voorstellen dat het centrum goede diensten zou kunnen doen voor nieuwkomers om hen te helpen bij integratie en participatie in Nederland. In contact komen met mensen, de taal leren, iets van de cultuur leren. Bij het Hobbycentrum Nijmegen Oost komen wel degelijk mensen van andere nationaliteiten en culturen, maar nog niet zoveel nieuwkomers. Dat kan ook nog een aandachtspunt zijn voor de toekomst, dachten de stagiaires.

Deze diashow vereist JavaScript.

Er zijn best veel deelnemers en begeleiders in het Hobbycentrum die al genieten van een pensioen. Ze hebben nu eindelijk tijd voor hun hobby, en ze vinden het fijn om in het Hobbycentrum in contact te komen met andere mensen.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Maatjesprojecten van welzijnorganisaties en zorginstellingen betalen  ‘2 voor de prijs van 1’.  Zo kan een begeleider mee komen deelnemen bij een cursus van zijn of haar ‘maatje’.

Deze diashow vereist JavaScript.